Taro BOVE Official Web Site

English / Japanese

Works

Hyobyo no Tsuyu -Noh «NONOMIYA»-

Kyoto Art Center 
2014.6.22

Composition, Choreography& Dance:
Taro BOVE
Nohgaku:
Fue: Shintaro SUGI / Kotsuzum: Naoyasu SOWA  / Jiutai: Toshiaki Yoshinami, Hiromichi TAMOI

Organized By:
Taro BOVE Dance Performance
Supported By:
Kyoto Art Center 
photo:
Toshihiro Shimizu